Cantus Floridus - logo

Cantus Floridus. Zespół złożony z ludzi, dla których śpiew jest ważniejszy i bardziej powszedni od słowa mówionego. Wszyscy oni namiętnie kochają muzykę i są prawdziwymi pasjonatami śpiewu. Śpiewu trudnego zważywszy na cele, jakie stawia sobie ten zespół: śpiewanie zarówno muzyki dawnej z możliwie najwierniejszym zachowaniem ówczesnych praktyk wykonawczych, jak i muzyki nowej - tej najtrudniejszej, nie tylko w interpretacji, lecz również w odbiorze.

Każdy z członków tego wokalnego ensemblu posiada własną, niepowtarzalną barwę głosu, a jednak potrafią je świetnie ze sobą stopić tworząc specyficzny klimat brzmieniowy, zatrzymujący czas w uszach publiczności. Co ciekawe, w składzie zespołu niewielu jest kształconych wokalistów. Znaleźli się w nim przede wszystkim kompozytorzy, dyrygenci, teoretycy muzyki i instrumentaliści. Ta różnorodność muzycznych wyobraźni sprawia, że pracując nad nowym repertuarem widzianym z różnych perspektyw, zespół stara się podążać własną, niekonwencjonalną drogą z dala od głównych szlaków.

  1. Tomas Luis de Victoria: Quem Vidistis [mp3, 3.9 MB]
  2. Michael Praetorius: Es ist ein Ros [mp3, 3.9 MB]
  3. Michael Praetorius: Psallite, unigenito [mp3, 0.8 MB]
  4. franc. trad: Noel nouvelet [mp3, 2.9 MB]
  5. Romuald Twardowski: Radujtiesa wsi ludije [mp3, 1.1 MB]
  6. arr. John M.Neale: Veni, veni Emmanuel [mp3, 2.9 MB]
  7. arr. Wesley & Mendelssohn: Hark, the Herald [mp3, 2.7 MB]